Allotjament     Serveis     Oci     Historia     Eugeni     Sants
 

GENEALOGIA

Famílies
Familia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMES

 

Aquesta web és privada, només té accés autoritzat la família.
Atès que pot passar que membres de la família facilitin l'accés a amistats, es recomana no introduir informació personal confidencial, com DNI i altres documents o dades similars.
Qui no vulgui publicar dades de contacte, o qualsevol altra informació, pot deixar la casella o camp en blanc.
Per a qualsevol qüestió escriure a eugeni@egv.es i resoldrem qualsevol tema que es presenti, de la millor manera possible.

 

Esta web es privada, solo tiene acceso autorizado la familia.
Dado que puede ocurrir que miembros de la familia faciliten el acceso a amistades, se recomienda no introducir información personal confidencial, como DNI y otros documentos o datos similares.
Quien no desee publicar datos de contacto, o cualquier otra información, puede dejar la casilla o campo en blanco.
Para cualquier cuestión escribir a eugeni@egv.es y resolveremos cualquier tema que se presente, de la mejor forma posible.

This site is private, only authorized to access the family.
Because it may happen that family members facilitate access to friends, it is recommended not to enter sensitive personal information, such as passport and other documents or similar data.
Who does not want to publish contact details or any other information, you can leave the field blank or box.
For any question write to eugeni@egv.es and resolve any issues that arise, in the best way possible.

Logo